SIZER Restaurant

Tên doanh nghiệp

SIZER Restaurant

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

SIZER Restaurant

Địa chỉ

87 Duong Dinh Nghe St. Da Nang, Vietnam

Số điện thoại doanh nghiệp

096 641 07 77

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Thông tin khác

SIZER Bò Né & Bò Kho - Vietnamese Breakfast. Spanish and Italian dinners. Carbonara, Arrabbiata, Bolognese, Spanish omelette, Croquette

Dining Options

  • Dining on a budget
  • Entertaining clients
  • Large groups
  • Lunch Spot

Cuisines

  • Vietnamese
  • Italian
  • Spanish

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu