TIPI CAFE - English Speaking Coffee Shop

Tên doanh nghiệp

TIPI CAFE - English Speaking Coffee Shop

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

TIPI CAFE - English Speaking Coffee Shop

Địa chỉ

57 Phạm Văn Nghị Da Nang, Vietnam

Số điện thoại doanh nghiệp

091 347 67 73

Thành phố

Quận/ Huyện

Map Locator

Thông tin khác

TiPi is a cafe, creating a friendly environment in which people are connected to SPEAK English freely, make mistakes freely and improve it steadily

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu