Indochine Danang Hotel

Tên doanh nghiệp

Indochine Danang Hotel

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Indochine Danang Hotel

Địa chỉ

30 Ngô Thì Sĩ Mỹ An

E-mail doanh nghiệp

Số điện thoại doanh nghiệp

+84 511 398 5666

Thành phố

Quận/ Huyện

Hotel Type

Map Locator

Thông tin khác

Situated on the beach front of Da Nang city and near by Sao Bien Monastery, Indochine Danang is a 2-star boutique hotel which consists of 20 beautifully decorated rooms and 4 long term rental apartments.

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu