Iroha ni Hoheto

Tên doanh nghiệp

Iroha ni Hoheto

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Iroha ni Hoheto

Địa chỉ

51P Nguyen Chi Thanh

E-mail doanh nghiệp

Số điện thoại doanh nghiệp

0511 3705 737

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Dining Options

  • Bar scene
  • Dining on a budget
  • Doing business
  • Families with children
  • Lunch Spot
  • Reservations
  • Special occasions

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu