Novotel Hotel Da Nang

Tên doanh nghiệp

Novotel Hotel Da Nang

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Novotel Hotel Da Nang

Địa chỉ

36 Bach Dang Street

Số điện thoại doanh nghiệp

+84 511 3929 999

Thành phố

Quận/ Huyện

Hotel Type

Map Locator

Thông tin khác

Uniquely located in Danang downtown on the Western Bank of the Han River, Novotel Da Nang Premier Han River is set to take its place as a premier hotel venue for both business and leisure travellers.

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu