Pizza Hug

Tên doanh nghiệp

Pizza Hug

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Pizza Hug

Địa chỉ

7, Tran Phu, Da Nang

E-mail doanh nghiệp

Số điện thoại doanh nghiệp

05116 559 379

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Dining Options

  • Dining on a budget
  • Families with children
  • Large groups
  • Lunch Spot
  • Romance
  • Take Away

Cuisines

  • Italian
  • Pizza
  • Sandwich shops

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu