Red Sky Bar & Restaurant

Tên doanh nghiệp

Red Sky Bar & Restaurant

Bạn đang ở đây

Tên doanh nghiệp

Red Sky Bar & Restaurant

Địa chỉ

248 Tran Phu Street

E-mail doanh nghiệp

Số điện thoại doanh nghiệp

+84-(511)-3-894-895

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Dining Options

  • Bar scene
  • Dessert
  • Dining on a budget
  • Doing business
  • Entertaining clients
  • Late Night
  • Lunch Spot
  • Reservations
  • Romance

Cuisines

  • Modern European

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu