T.Khoa Photocopy

Tên doanh nghiệp

T.Khoa Photocopy

Bạn đang ở đây

Tên doanh nghiệp

T.Khoa Photocopy

Địa chỉ

132, Lê Lợi, Q. Hải Châu

E-mail doanh nghiệp

Số điện thoại doanh nghiệp

0511.3833067

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Service Type

Map Locator

Thông tin khác

Printing, poster A4-A0,scanning, brochure, catalogue, photocopy,

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu