Nhà hàng MADAME LÂN

Tên doanh nghiệp

Nhà hàng MADAME LÂN

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Nhà hàng MADAME LÂN

Địa chỉ

Số 4 Bạch Đằng,

E-mail doanh nghiệp

Số điện thoại doanh nghiệp

0511-3616-226

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Dining Options

  • Dessert
  • Dining on a budget
  • Doing business
  • Entertaining clients
  • Large groups
  • Lunch Spot
  • Outdoor seating
  • Reservations
  • Romance
  • Take Away

Cuisines

  • Vietnamese

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu