Nhà Hàng Hàn Quốc Tại Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp

Nhà Hàng Hàn Quốc Tại Đà Nẵng

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Nhà Hàng Hàn Quốc Tại Đà Nẵng

Địa chỉ

139 Nguyen Chi Thanh Da Nang

E-mail doanh nghiệp

Số điện thoại doanh nghiệp

091 237 48 27

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Thông tin khác

The delicious Korean dishes: rice wrapped, Kim chi, Lau, sushi, wine Sochu ...

Dining Options

  • Buffet
  • Dessert
  • Dining on a budget
  • Doing business
  • Families with children
  • Large groups
  • Lunch Spot
  • Reservations
  • Romance

Cuisines

  • Vietnamese
  • Korean

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu