Kem New Zealand

Tên doanh nghiệp

Kem New Zealand

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Kem New Zealand

Địa chỉ

04 - Bạch Đằng - Tp Đà Nẵng Da Nang, Vietnam

E-mail doanh nghiệp

Số điện thoại doanh nghiệp

0511 3616 223

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Food

Ice Cream

Map Locator

Thông tin khác

sweet, fresh and cool experience from the finest ice cream. That’s something we call "PURE".
NZ Ice Cream, since 1995 in Vietnam.

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu