Lưu Lưu Quán - Lẩu Nướng Kiểu Thái

Tên doanh nghiệp

Lưu Lưu Quán - Lẩu Nướng Kiểu Thái

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Lưu Lưu Quán - Lẩu Nướng Kiểu Thái

Địa chỉ

279 Nui Thanh, Hai Chau District , Da Nang

E-mail doanh nghiệp

Số điện thoại doanh nghiệp

0977936787

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Thông tin khác

Grilled Thai hot pot 2 in 1 hope to serve part of the dietary needs of people, all families.

Dining Options

  • Dining on a budget
  • Doing business
  • Families with children
  • Lunch Spot
  • Outdoor seating
  • Romance

People Who Viewed This Spot Also Viewed

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu