Hoshigami - Hỏa Hồ Quán

Tên doanh nghiệp

Hoshigami - Hỏa Hồ Quán

Bạn đang ở đây

Images of this Spot

Tên doanh nghiệp

Hoshigami - Hỏa Hồ Quán

Địa chỉ

118 Mai Am, Quận Hải Châu,

Thành phố

Quận/ Huyện

Category

Map Locator

Dining Options

  • Buffet
  • Delivery
  • Doing business
  • Entertaining clients
  • Families with children
  • Late Night
  • Lunch Spot
  • Romance
  • Scenic view

Write a Review about this Spot

Các thiết lập này áp dụng cho tất cả các trường %field được sử dụng.
Đầu